خانه / شهید محسن حججی / فیلم/ نحوه اسارت شهید حججی در جهان آرا

فیلم/ نحوه اسارت شهید حججی در جهان آرا

فیلم/ نحوه اسارت شهید حججی در جهان آرا فیلم/ نحوه اسارت شهید حججی در جهان آرا

درباره basir

حتما ببینید

تقصیر خودش بوده!

برگشتم به حاج سعید گفتم: «آخه من چطور این بدن ارباً اربا رو شناسایی کنم؟» …