شهادت محسن حججی تاثیرات اجتماعی بالایی داشت

حجت الاسلام محمد قطبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی پدیده ها و رویدادها به گونه ای است که روش های مرسوم در حوزه جامعه شناسی توان سنجش تأثیر و گستره شعاع آنها را ندارد.

وی تصریح کرد: یکی از این مقوله‌ها، شهادت غرورآفرین محسن حججی است. دامنه این شهادت که به لحاظ برخی شرایط و وجوه ممتاز، پدیده ای ویژه است، به حدی وسعت پیدا کرد که نمی توان از آن به عنوان یک مقوله پارامتریک یاد کرد و با بکارگیری ابزارهای رایج جامعه شناسی، شعاع اثر آن را سنجید.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: اصولاً جامعه شناسان می‌کوشند پدیده‌ها و رویدادهای اجتماعی را سنجش پذیر کرده و طول و عرض آن ها را محاسبه کنند.

وی ادامه داد: بدین منظور الگوها و روش های کمی و کیفی فراوانی طراحی شده و دامنه کاربست آنها در سطح جامعه گسترده‌ شده است.

قطبی تصریح کرد: به عبارت دیگر دانش بلند دامنه جامعه شناسی از هضم و فهم چنین رویدادها و پدیده هایی ناکام مانده و قدرت درک آنها را ندارد. از این باب است که گاهی یک قطره اشک بر روی گونه یک کودک برد رسانه ای و شعاع تأثیرش از یک فیلم سینمایی بیشتر است.

وی گفت: در شهادت محسن حججی نیز موارد زیادی از این دست وجود دارد که تأثیر اجتماعی این پدیده را به صورت تصاعدی افزایش می دهد. این موارد که گاه به ظاهر کوچک است، در پیش چشم افراد تیز بین و اهل درک تجلی پیدا می کند و گاه منشاء ده ها و صدها شعر، داستان، حکایت، خاطره و تفسیر می شود. یکی از این موارد چشمان گویای محسن حججی است که در اوج مظلومیت در حین اسارت، غرور و شهامت همراه با رعنایی و لطافت را همراه دارد.

نظرات بسته شده است.