ایمان به غیب انقلاب اسلامی

1-  برای نسل ما که تقریبا حوادث مهم و اصلی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را درک و مشاهده کرده ایم، مسجل و مشخص است که این نهضت  باطن و حقیقتی  دارد که در مواقع عطف و حساس نه تنها جلوی انحراف و سقوط آن را میگیرد بلکه حرکت انقلابی را شتابی مضاعف می بخشد.

2-  ایمان به غیب نقطه روشن تفکیک تفکر دینی از غیر دینی و فصل ممیزه معرفت شناسی الهی از نظام بینشی تفکر مادیگرایی ست. شاید از همین منظر هست که در آغاز کلام وحی و در ابتدای سوره مبارکه بقره اولین صفت مومنین ایمان به غیب ذکر شده است: “الم. ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین. الذین یومنون بالغیب…”

3-  با این زاویه نگاه، ابتلائات جامعه دینی ما در طول قریب به چهار دهه به خوبی تفسیر و آشکار می شود. جنگ تحمیلی ۸ ساله و دفاع مقدس که با ریخته شدن خون جوانان پاک و غیور این مرز و بوم توام شد ضمن حصول دست آوردهای ملموس و غیرقابل خدشه، حرمت و باطنی برای انقلاب اسلامی به ارمغان آورد که در سایه سار آن حرکت توفنده و رو به جلوی انقلاب اسلامی تضمین شده است.

4-  درک این حقیقت، رمز فهم صدور پیام انقلاب اسلامی و فلسفه مقاومت آن نیز می باشد. قدرت منطقه ای امروز ایران حاصل ارائه این منطق باطنی هست.بحران بزرگ ۵ ساله ای که جبهه متحد و به هم پیوسته کفر، تکفیر، ارتجاع و صهیونیسم برای به زانو در آوردن محور مقاومت در منطقه به وجود آوردند برای حواریون نهضت امام نیز  شبهه  بی اثر بودن ایستادگی را حقنه میکرد، اما قافله سالار بزرگی که با گوشت و پوست و استخوانش به این منطق و باطن انقلاب ایمان داشت، یک تنه در مقابل همه فشارها ایستاد و دیدیم و دیدند که عشق، خون، عاشورا، زینب و حرم همچنان معجزه می آفریند

5-  شهید محسن حججی نماد امروزین این تفکر و منطق است. حججی روایت صریح و بی لکنت از باطن و حقیقت و غیب انقلاب اسلامی ایران هست. به احترام  حججی تمام قد می ایستیم چرا که علم و حجتی شد برای درستی و صحت مسیر انتخابی انقلاب اسلامی.

6-  ایستادگی حججی، لبخند حججی، خون حججی و سر حججی “باطن و غیب انقلاب خمینی” را نشان داد.

نظرات بسته شده است.