کتاب روان شناسی سلامت به «محسن حججی» تقدیم شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهدای مدافع حرم به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، حسن احدی عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات گفت: تقدیم کتاب «روان شناسی سلامت، مفاهیم بنیادی در روان شناسی سلامت» به شهید حججی، نشان از همدلی و هم صدایی دانشگاهیان با آرمان های شهدای مدافع حرم دارد.

وی افزود: دانشگاهیان ارزش فداکاری ها و ایثارگری های شهدا را ارج می نهند و امید است این شهیدان بزرگوار، شفاعت کننده ما در دنیای اخروی باشند.  

این کتاب رویکردی نظری و کاربردی به روان شناسی سلامت دارد و از آن نظر حائز اهمیت است که می تواند به عنوان منبع درسی جامع در روان شناسی سلامت مدنظر قرار گیرد.

نظرات بسته شده است.