در هم تنیدگیِ مسائل دین از حوزه فردی تا اجتماعی / شهید حججی ها؛ عاملِ استمرارِ انقلابِ تمدنی امام خمینی (ره)

گروه معارف – رجانیوز : صبح امروز جمعی از روحانیون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضرت آیت الله مصباح یزدی دیدار کردند . در این دیدار آیت الله مصباح یزدی به سخنرانی پرداخته است که رئوس مطالب در متن ذیل منتشر می گردد .    ضرورت شناختِ جایگاه خود در جامعه ؛ در هم تنیدگیِ مسائل دین از حوزه فردی تا اجتماعی  جامعه حیاتی دارد و افراد جامعه، هرکدام در جایگاهی قرار دارند که جامعه را به حرکت در می آورند؛  برخی به منزله پا برای جامعه هستند که جامعه را به حرکت در می آورند، برخی دیگر به منزله مغز و فرمانده و برخی به منزله دست و چشم و گوش. لذا ما باید ببینیم کجای جامعه قرار داریم و چه کاری برای جامعه باید انجام دهیم. جامعه ای به سمت کمال رشد می کند که همه افراد در جایگاه خاص خودشان قرار گیرند و به وظیفه عمل کنند.برای شناخت وظیفه ابتدا باید ببینیم که هدف ما چیست و به کجا می خواهیم برویم؟ هدف از زندگی خودمان و زندگی اجتماعی را درک کنیم و برای دیگران نیز تبیین کنیم طبق آنچه انبیاء الهی برای ما بیان کرده اند، ملاک باید بندگی خداوند باشد؛ در مسیر بندگی خدا گاهی لذت های مشترک انسان و حیوان مانند ارضای غریزه جنسی نیز سبب کمال است و گاهی باید آماده تحمل رنج ها و حتی کشته شدن بود. طبق آیات قرآن خوبی ها و بدی ها ، رنج و لذت ،وسیله آزمایش است.  ویژگی زندگی انسان این است که تمام ابعادش اعم از جسمی و روحی ، مادی و معنوی در هم تنیده است و نمی توان جهات مادی و معنوی، مسائل فردی و اجتماعی را از هم جدا کرد. البته ویژگی دین اسلام هم این است که برنامه ای جامع را برای همه ابعاد در هم تنیده زندگی انسان ارائه داده است.  شهید حججی ها؛عاملِ استمرارِ انقلابِ تمدنی امام خمینی (ره) ؛ تکلیف گراییِ تاریخیِ جوانان مومن و ارزشی  خداوند در قرآن می فرماید: « والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» ؛ لذا اگر کسی می خواهد شامل هدایت خداوند شود، راهش جهاد در راه خداست؛ انسان مؤمن باید همیشه آماده جهاد در راه خدا و صرف نیرو در راهی باشد که خدا بیان کرده است.روح کار ما این است که جهاد را در وجود خودمان پیاده کنیم ؛ اگر چنین کردیم خدا راه را به ما نشان می دهد تا هم خودمان راه را بشناسیم و هم دیگران را به این راه هدایت کنیم و البته که بین جهاد و هدایت شدن رابطه است. البته جهاد در راه خدا طبیعتا با رنج ها و سختی هایی هم همراه است و خداوند در این راه لذت هایی نیز قرار داده تا تحمل سختی ها امکان پذیرتر شود. البته نباید به این لذت ها دل بست.  پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) زندگی ساده و با رنجی را داشته اند و رهروان واقعی اهل بیت (ع) نیز چنین هستند؛ به عنوان نمونه امام خمینی (ره) با آن عظمت نیز مانند همه طلاب دیگر از آیت الله بروجردی شهریه می گرفت؛ حتی بعد از مرجعیت و زمانی که پرجمعیت ترین درس خارج را در دنیا در مسجد اعظم قم داشتند، باز هم بسیار ساده زندگی می کردند و کوچک ترین ریخت و پاشی برای زندگی راحت تر از سهم امامی که در اختیارشان بود، نداشتند. همین فرد کاری کرد که دنیا را تکان داد؛ دلیلش این بود که وی در راه خدا جهاد می کرد؛ از صبح که از خواب بر می خواست به دنبال انجام وظیفه در مقابل خدا بود. یک جوان [ شهید حججی] در سن جوانی با انجام به وظیفه الهی خود، کشور را زیر و رو کرد؛ برنامه ها تعطیل شد و برنامه هایی به خاطر او تدارک دیده شد. از بزرگترین شخصیت ها تحت تأثیر این رفتار قرار گرفتند. مگر وی چه قدرتی داشت؟ چه قدر نقشه کشیده بود که چنین شود؟ آیا دنبال این بود که محبوبیت پیدا کند؟  خیر عشق او به سیدالشهدا (ع) او را به اینجا کشید. البته این ها که ما دیدیم تنها آثار دنیایی کار اوست که در مقابل آثار اُخروی چیزی نیست؛ فرشتگان وقتی مقام او را ببینند، متعجب خواهند شد که او کیست؟ مگر از پیامبران و اولیای خداست که چنین مقامی دارد؟   

نظرات بسته شده است.