اخلاقی

قال اباعبدالله الحسین علیه السلام:
یاهذا کفّ عن الغیبه فإنها أدام کلاب النّار
شخصی نزد امام حسین از کسی غیبت کرد، امام فرمود:
ای فلانی دست از غیبت بردار زیرا غیبت نان و خورش سگهای دوزخ است.
منبع :
تحف العقول،
صفحه 177
یکی از انواع غیبت ، غیبت با دعا کردن است
به عنوان مثال :
از ما می پرسند فلان دوستت چطور است ؟
می گوییم : خدا به همه ی ما اخلاق خوبی عنایت کند ( یعنی دوستمان اخلاقش خوب نیست)
یا می گوییم: خدا بچه های ما را از دام اعتیاد نجات دهد ( یعنی بچه ی او معتاد است)
یا می گوییم : خدا همسر سازگاری به همه عنایت کند ( یعنی همسر او سازگار نیست )
و
.
.
.
لطیفه :
فردی که یک چشمش نابینا بود به امام جماعت مسجدی توهین می کند
چند وقت بعد امام جماعت پس از سخنرانی ، در دعایش می گوید :
” خدایا چشمِ دیگرِ انسانهایِ گمراه، را هم کور کن “

ارسال یک پاسخ