اعمال روز جمعه

اعمال روز جمعه: صد مرتبه إنا أنزلناه بخواند.
از امام موسی بن جعفر (علیهما السّلام) روایت شده است: برای خداوند در روز جمعه هزار نسیم رحمت است که هرچه بنده اش بخواهد از آن نسیم مهرآمیز ببخشد، پس هر که بعد از عصر روز جمعه صد بار سوره را بخواند، حق تعالی آن هزار رحمت را چند برابر گرداند و به او عطا فرماید.
منبع:مفاتیح الجنان

ارسال یک پاسخ