روایت

خداوند متعال به حضرت موسی فرمود :

ای موسی ! من شش چیز را در شش جا قرار دادم؛

ولی مردم در جای دیگر آنها را جست و جو می کنند

و این درحالی است که هرگز آنها را در آنجا نخواهند یافت :

✅1- راحتی و آسایش مطلق را در ” آخرت” قرار دادم،ولی مردم در

” دنیا ” به دنبال آن می‌گردند!

✅۲- عزت و شرف را در ”عبادت” قرار دادم، ولی مردم آن را در

” پست و مقام ” میجویند!

✅۳- بی‌نیازی را در ”قناعت” قرار دادم، ولی مردم آن را در

”زیادی مال و ثروت” جستجو می‌کنند!

✅۴- رسیدن به بزرگی و مقام را در ”فروتنی” قرار دادم ولی مردم آن را در

” تکبّر و خودبرتر بینی” می جویند!

✅۵- کسب علم را در ”گرسنگی و تلاش” قرار دادم، ولی مردم با

”شکم سیر” دنبال آن می‌گردند!

✅۶-اجابت دعا را در ” لقمه حلال ” قرار دادم، ولی مردم آن را در ”طلسم و جادو” جست و جو میکنند.

ارسال یک پاسخ