یک خانم آلمانی در مزار شهید حججی

خانم ورونیکا فاضلی المانی تبار در یادمان شهدا نجف اباد
خانم فاضلی چند سالی است با تشرف به دین اسلام وانتخاب مذهب شیعه در ایران زندگی مینمایند
روز یک شنبه ۲۶ فروردین خانم ورونیکا فاضلی المانی تبار پس از حضور در یادمان شهدا وشرکت در نماز جماعت مغرب وعشا وزیارت مقبره شهید حججی با حضور در منزل والدین شهید حججی با خانواده شهید دیدار وگفتگو کردند
خانم فاضلی مسلط به سه زبان انگلیسی المانی وفارسی است که پس ازتشرف به دین اسلام وانتخاب مذهب شیعه ساکن جمهوری اسلامی ایران گردیده است

ارسال یک پاسخ