مخالفت خانواده شهید حججی با ساخت سریال درباره این شهید(اخبار ادبی و هنری)

وی تصریح کرد: این حق اصلی خانواده بزرگوار شهید حججی است که نخواهند این مجموعه ساخته شود و برای من و همکارانم بسیار قابل احترام است.
صانعی افزود: سریال شهید حججی به احتمال زیاد به مسیر دیگری سوق پیدا می‌کند یعنی موضوع سریال به زندگی فرمانده شهید حججی یعنی حسین قمی خواهد پرداخت که فرمانده 2000 نفر نیروهای فاطمیون و حیدریون بود که بر اثر ترکش نارنجک مجروح شده و در راه بازگشت به پشت جبهه به شهادت می‌رسد.

ارسال یک پاسخ