شهید سربلند

جملات ناب

می خوانمت #شهید …
ولی …!!!

خیلی خیلی دوری …
نه دستم به دستانت میرسد …!
نه چشمانم به نگاهت …!‌
چــاره ای کن …!
“تــو” را کم داشتن …!
کم نیست …!
#درد است …!

#شهید_سربلند

ارسال یک پاسخ