مرور رده

شهید محسن حججی

دلنوشته

:به نام خدا دیشب تو شهر ما یه غوغایی بود. 1 به یاد بچه های انقلاب و جنگ و افتادم. جنب و جوش وصف ناشدنی! بنر عکس محسن بر سر هر کوی و برزن جلوه گری میکرد.…
ادامه مطلب ...